Nordisk Vindkraft bygger i Åmliden

Foto: Hans Olofsson

Nordisk Vindkraft är i färd med att bygga vindparken Åmliden 1 och bekräftar nu att de även kommer att bygga Åmliden 2, som ska stå klar i januari 2013. Bägge parkerna kommer att producera 52,2 megawatt el, tillräckligt för 32 000 hushåll.

Åmliden 2 består av sex stycken Vestas-turbiner på 1,8 megawatt och kommer att ha en sammanlagd effekt på 10,8 megawatt. Det brittiska investmentbolaget HgCapital har köpt vindparken och stöttar den ekonomiskt.

- Vindkraftsparken Åmliden II innebär en viktig milstolpe för Nordisk Vindkraft, då det är första gången som vi bygger och i förlängningen kommer att driva ett projekt utanför vår egna projektportfölj. Detta efter att först ha kompletterat tidigare genomfört projektutvecklingsarbete. Det visar på vårt allt större avtryck på den svenska marknaden och vår möjlighet att framgångsrikt slutföra olika slags vindkraftstransaktioner, säger Magnus Mattson, kommersiell chef på Nordisk Vindkraft.