Vindparker i subarktiskt klimat möjligt

Foto: Gavin Schaefer

Nordisk Vindkraft kommer under den internationella konferensen för vindenergi, Winterwind 2012, att visa att det går att uppföra vindkraft i subarktiska förhållanden. Nordisk Vindkraft har gjort en pilotstudie i samarbete med Energimyndigheten med syftet att samla erfarenheter från Havsnäs vindpark. Parken, som ligger i Strömsund i Jämtland på latitud 63, har en effekt på 95,4 megawatt.

Winterwind är en internationell konferens om vindkraft i kalla och isiga förhållanden som hålls 7 - 8 februari 2012.