Försvarsmakten JO-anmäls av Eolus Vind

Foto: Lars Plougmann

Eolus Vind har JO-anmält Försvarsmakten för att ha försvårat för nya vindkraftsetableringar, enligt ett pressmeddelande från Eolus Vind.

2010 tog Försvarsmakten beslut om att införa nya riktlinjer om så kallade stoppområden, områden runt militära flygplatser som av säkerhetsskäl ska vara fria från vindkraft. Många projekt har avslagits av Försvarsmakten som en följd av detta, projekt som Försvarsmakten tidigare har godkänt.

Eolus Vind skriver i sin anmälan att Försvarsmakten hantering av ärenden rörande nya vindkraftetableringar har varit bristfällig, slarvig, inkonsekvent, motsägelsefull och baserad på undermåligt underlag. Detta har orsakat problem och kostnader för många miljoner kronor.

- Jag har personligen sökt kontakt med Försvarsmaktens generaldirektör för att diskutera frågan och försöka komma fram till en konstruktiv dialog, men tyvärr utan resultat. Då såg vi ingen annan lösning än att JO-anmäla Försvaret. Dess agerande har inte bara orsakat onödiga och tidskrävande problem för oss utan för flera företag inom branschen. Även enskilda markägare, lantbrukare och andra som valt att köpa in sig i andelar av vindkraftverk har drabbats, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind, i ett pressmeddelande.