Östhammar kan få sina första vindkraftverk

Foto: Zach Heller

En bygglovsansökan om sex vindkraftverk har lämnats in till Östhammars kommun. Kommunen har i dagsläget inga vindkraftverk. Ramström Vind AB, som sedan tidigare har uppfört fyra vindkraftverk, hoppas nu på bygglov i Östhammar. Christian Blomberg, planchef i Östhammar, berättar för Uppsala Nya Tidning att området verkar lämpligt för vindkraft.

– Det finns inga stora motstridiga intressen i området, eller höga natur- och kulturvärden. Och generellt sett är man inte negativ till vindkraft i den här kommunen, säger Christian Blomberg till Uppsala Nya Tidning.

Om all går planenligt så kommer byggandet igång om två år.