Fler installationer för Nordex

Foto: Nordex

Nordex installerade sammanlagt 428 nya vindkraftverk under 2011 runtom i världen, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Konkret innebär det en ökning med 970 megawatt. Medeleffekten på turbinerna var 2,3 megawatt. 72 procent av Nordex alla installerade vindkraftverk under 2011 uppfördes i Europa, 15 procent uppfördes i USA och 13 procent i Asien. I Tyskland ökade Nordex sin vindkapacitet med 11 procent.

- Vi lyckades inte riktigt nå våra mål i Tyskland, på grund av en del försenade projekt, men vi räknar med en starkare tillväxt under 2012, sade Nordex säkerhetschef Lars Bondo Krogsgaard