91 vindkraftverk uppförs i Ohio

Foto: johnnyalive/flickr

Ohios statsnämnd har godkänt planerna på en vindpark på 91 vindkraftverk. Black Fork Wind, ett dotterbolag till Oregon-företaget Element Power, kommer att bygga vindkraftverk, till en kostnad på någonstans mellan 350 och 470 miljoner kronor. Konstruktionen kommer att påbörjas i mars och de första vindkraftverken ska vara färdiga för att producera el i december. Kostnadsberäkningarna varierar, för än är det inte bestämt vilka turbiner som ska inhandlas.

60 kvadratkilometer kommer att tillsättas för projektet.

Enligt Ohios mål ska 25 procent av delstatens energi komma från alternativa energikällor innan år 2025 och minst hälften av dessa måste komma från förnybara energikällor. Med Black Fork-projeket kommer nu 1 251 megawatt av Ohios energi från vindkraft.