Ny vindpark i Kanada ansluts i mars

Foto: Chauncey Davis

En ny vindpark mellan Sackville och Amherst i Kanada förväntas att ge el från och med mars. Projektet kostade 415 miljoner kronor. Sprott Power har byggt vindparken på 31,5 megawatt, som beräknas kunna ge eletricitet till 10 000 hushåll. Ytterligare en vindpark kan komma att byggas i New Brunswick.

15 vindkraftverk är byggda, tio till förväntas stå klara innan januaris slut och sedan fem till innan mars. 140 ortsbor har anställts för att resa vindkraftverken.