Kvarnforsen Nät får bygga ledning till Glötesvålen

Foto: sxc.hu

Energimarknadsinspektionen har beslutat att Kvarnforsen Nät får bygga och driva en ny markförlagd ledning som ska gå till den planerade vindkraftparken Glötesvålen i Härjedalens kommun. Ledningen som Kvarnforsen Nät har sökt tillstånd för är en 36 kV markförlagd ledning mellan en transformatorstation och den planerade vindkraftparken. Ledningen ska vara 17 kilometer lång och ska koppla ihop stationen med de 30 vindkraftverken som ska uppföras i Glötesvålen.