Vindpark på 30 MW byggs i Pennsylvania

Foto: poo dog/flickr

En vindpark på 30 megawatt, vid namn Patton Wind Farm, ska byggas i Cambria Country i Pennsylvania. Gamma Renewable Power har fått kontraktet, som är värt cirka 120 miljoner kronor. 15 vindkraftverk, på 2 megawatt vardera kommer att byggas.

Gamma Renewable Power ägs av företaget Argan, som levererar energi från gas, vindkraft, sol, biodisel och etanol.