Vindkraftverk ofarliga visar ny rapport

Foto: cariliv/flickr

Det finns endast lite eller inga bevis för att vindturbiner utgör en hälsorisk för närboende, visar en ny forskningsrapport från Massachusetts miljöskyddsdepartement. Rapporten visar att det inte finns något som styrker att ljudet från maskinerna, det blinkande ljuset eller de vibrationer som kan resultera i sjukdomar, illamående eller depressioner. Rapporten kunde dock visa att det finns begränsade bevis för att ljudet från vindkraftverken kan orsaka sömnsvårigheter och irritation.

Massachusetts guvernör Deval Patrick vill öka delstatens samlade vindkraftparker från dagens 45 megawatt till 2000 megawatt till år 2020.