Rabbalshede Kraft tecknar finansieringsavtal

Foto: sxc.hu

Rabbalshede Kraft har tecknat avtal med DNB om bankfinansiering som säkerställer företagets utbyggnad av vindparkerna Dingle-Skogen, Hällevadsholm Väster och Ås i Munkedals kommun samt en refinansiering av de befintliga vindparkerna Brattön och Kil.Bankfinansieringen kan uppgå till 635 miljoner kronor. Vindparkerna beräknas producera 136 000 MWh/år vilket motsvarar hushållsel till närmare 23 000.De tre vindparkerna Dingle-Skogen, Hällevadsholm Väster och Ås omfattar totalt 14 verk och etableras som en gemensam park under namnet Dingle-Skogen Vind. Markarbeten har påbörjats i samarbete med NCC som svarar för byggnation av vägar. Totalt skall 14 kilometer väg byggas inom vindparkerna. Fortum är nätägare i området och har uppdraget för kabeldragning och utbyggnad av ställverk. Förhandlingar pågår med leverantör av vindkraftverk. Hela parken beräknas vara produktionsklar under andra halvåret 2013. – Det är en styrka att i en tid av allmän finansiell oro kunna säkra finansieringen för våra vindkraftsprojekt, säger Thomas Linnard, vd för Rabbalshede Kraft. Den beräknade normal årsproduktionen för bolagets samtliga vindparker kommer efter driftsättning av Dingle-Skogen Vind uppgå till 233 000 MWh.