Nordex levererar till Norge

Foto: Nordex

Vindkraftstillverkaren Nordex har tecknat ett avtal med Midtfjellet Vindkraft, som ägs av Østfold Energi, Fitjar Kraftlag och Vardar, för leverans och installation av 21 vindkraftverk. I kontraktet ingår även ett femårigt serviceavtal med option på förlängning på upp till ytterligare tio år.Midtfjellet vindkraftspark byggs på den norska ön Stord. Arbetet med installation av projektet om totalt 52,5 MW kommer att starta under sommaren 2012 och beräknas vara färdigställt 2013. De 21 vindkraftverken beräknas kunna generera över 170 000 MWh el per år.– Midtfjellet är ett idealisk referensprojekt för Nordex på den norska marknaden. Det nya gemensamma elcertifikatsystemet med Sverige förväntas genomföras i januari 2012 och skulle kunna ge marknaden en rejäl skjuts , säger Lars Bondo Krogsgaard, Chief Sales Officer för Nordex.