Kimitoöns vindprojekt samlade entreprenörer

Foto: Patrick Finnegan

En vindpark planeras på finska Kimitoön. Ett trettiotal entreprenörer samlades på Kimitoön den 12 januari för att höra vilka tjänster vindkraftsbyggarna behöver. Sextio verk är planerade och ett principbeslut tas någon gång under de första månaderna av 2012.

Företagsrådgivaren Mats Nurmio bor på ön och berättar för Yle att konkurrensen är hård, men genom ett samarbete mellan entreprenörerna skapas fler jobbchanser. Några av de verksamheter som man hoppas ska stimuleras av vindparken är hotellverksamheten, skogsavverkningen, underhållsarbeten och övervakning.