Kina visar upp nya energimål

Foto: Axel Ivarsson

Kinas nationella energiadministration har satt upp nya mål för hur mycket energi som ska komma från vindkraft. Idag producerar Kinas vindparker 40 gigawatt. Deras nya plan visar att det är troligt att de når en kapacitet på 100 gigawatt till år 2015. År 2020 tror de att de når ett mål på 200 gigawatt, till år 2030 400 gigawatt och hela 1000 gigawatt till år 2050. Stämmer deras beräkningar kommer de har investerar 13 biljoner kronor i vindkraft till år 2050.

- Till år 2050 förväntas vindkraften att stå för 17 procent av Kinas energibehov, sade Wang Zhongying, direktör för Kinas center för förnybara energikällor, till Renewable Energy World.