Vindkraften ökade kraftigt under 2011

Foto: Freefoto.com

Under 2011 producerade vindkraften 6,1 TWh el, en ökning med 74 procent jämfört med 3,5 TWh 2010. I år förväntas vindkraften öka till cirka 8 TWh, enligt Svensk Vindenergis bedömning.

– Den ökade elproduktionen från vindkraft bidrog till att både sänka elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Elproduktionen från vindkraft motsvarade 4,4 procent av elanvändningen i Sverige. Produktionen av vindkraft har tredubblats sedan 2008 och sexdubblats sedan 2006.

Under 2012 bedöms vindkraften öka från 6,1 till cirka 8 TWh, men därefter ser det inte lika ljust ut, menar Svensk Vindenergi. Med nuvarande ambitionsnivå i elcertifikatsystemet bedömer Energimyndigheten att det bara blir 11,3 TWh vindkraft år 2020.

– Vindkraften växer snabbt och i nuvarande takt når vi drygt 11 TWh redan 2014. Därefter kan det bli ett stopp för vindkraften, om inte riksdagen ökar ambitionsnivån i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.

EnligtSvensk Vindenergi kan Sverige med rätt förutsättningar femdubbla och producera 30 TWh vindkraftsel år 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av den svenska elanvändningen.

Vindkraftsproduktionen 2006-2011, i TWh2011: 6,12010: 3,52009: 2,52008: 2,02007: 1,42006: 1,0