EWT tar hem order på vindkraftverk i Sverige

Foto: EWT

EWT har slutit en försäljningsorder där alla villkor nu är uppfyllda för leverans av ett vindkraftverk i Sverige. Vindkraftverket är sålt med ett fullserviceavtal och ska resas under sommaren 2012. Ägare till kraftverket är Projektpartner Jan Persson och det kommer att placeras nära Hjälmaren, i Katrineholms kommun. 

Projektpartner Jan Persson har erfarenhet från anläggningsbranschen samt komplexa installationer och siktar på att expandera affärerna med fortsatt projekteringsledning inom vindkraft liksom att vara lokal producent av grön el.

EWT öppnade kontor och verksamhet i Sverige för bara nio månader sedan och ser den svenska marknaden som en lovande marknad med goda vindresurser och som lämpar sig väl för bolagets koncept med direktdrivna vindkraftverk.