Västmanland sämst på vindkraft

Foto: sxc.hu

Den svenska vindkraften har vuxit nästan explosionsartat de senaste åren. Detta gäller dock inte för Västmanland, som enligt statistik från Energimyndigheten är Sveriges minsta vindkraftslän, rapporterar SR P4 Västmanland.

Då man på många ställen byggt ut vindkraften ordentligt så finns i Västmanland endast två vindkraftverk.

Enligt Energimyndigheten kan det finnas flera olika orsaker till att det inte byggs vindkraft i just Västmanland. – Det kan vara markägarförhållanden, det kan vara markens beskaffenhet. Är det tättbebyggt eller om det finns andra motstående intressen när det gäller byggnader, kulturminnen eller andra nationella riksintressen kan det vara svårt att få plats med vindkraften just där, säger Arne Andersson, handläggare på Energimyndigheten, till P4 Västmanland.