Ramirent deltar när största vindsnurran etableras

Foto: sxc.hu

Sveriges mest kraftfulla vindkraftverk, med en turbin på 4,1 megawatt, etableras nu på södra spetsen av Risholmen vid Arendal i Göteborg. General Electric levererar vindkraftverket till Göteborg Energi och Ramirent är ensam maskinleverantör i projektet och bidrar med tillfälliga kontorslokaler, belysning, elverk samt maskiner.

– Det är mycket roligt och spännande att vara med som helhetsleverantör i detta projekt och det ligger helt i linje med vår tydliga satsning mot energiprojekt, säger Mikael Andreasson, distriktschef Ramirent AB.

Det nya verket är en prototyp och kommer att bli Sveriges största vindkraftverk med en beräknad årlig produktion på 15 000 MWh. Etableringen är ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Energi, General Electric och Chalmers tekniska högskola. Kraftverket blir dubbelt så högt som de tio äldre vindkrafttorn som finns på Risholmen och på Hjärtholmen.