Morphic säljer Dynawind

Foto: sxc.hu

Morphic har nu sålt Dynawind och dess kvarvarande rörelse för knappa 6 miljoner kronor, varav cirka 2 miljoner kronor kommer att slutregleras under kvartal 2, 2012. Rörelsen har sålts till Dynawinds tidigare finska samarbetspartner, Winwind.

Winwind tar över personal, servicekontrakt och verktyg. Rent formellt skall slutkunderna godkänna Winwind som deras nya motpart innan servicekontrakten kan överföras.

Dynawind har under åren ansvarat för leverans, montage och driftsättning av vindkraftsparker i Sverige till en total effekt uppgående till 75 MW. Genom denna transaktion har Morphic helt lämnat sin mycket kostsamma vindkraftsatsning.