Google vill bygga vindkraftsledning

Karta över de tänkta linjedragningarna utanför USA:s östkust. Bild: Google

Google vill bygga en överföringsledning med kapacitet för sju gigawatt från atlantens offshore-vindparker till områdena kring New York och New Jersey. Ledningen, "the Atlantic Wind Connection", består av två parallella kablar och med sig i projektet har Google företagen Good Engines och Marubeni.

USA:s inrikesdepartement sade nyligen att de hoppas kunna göra ett beslut i frågan om var ledningen ska dras, inom de närmaste månaderna.

Efter beslutet kommer en miljöanalys ett göras, vilket kan ta mellan 12 till 24 månader.