ABB levererar första energilagret i Sverige

Foto: ABB

Nu har ett nyutvecklat energilager från ABB för lågspänningsnätet i Falköping invigts. 

- Det var få som trodde på projektet när vi startade upp diskussionerna för ett par år sedan, men i maj skrev vi på kontraktet med Falbygdens Energi. Intresset för den här lösningen har ökat, det känns riktigt bra. Det finns ingen annan sådan här lösning i Europa, säger Fredrik Isacsson, ansvarig säljare från ABB. 

Än så länge är energilagret en testanläggning och upp mot 100 anslutna konsumenter kan i nuläget ta del av elen från lagret. I framtiden tror dock Fredrik Isacsson att den här typen av lösning kommer att växa. - Inom några år kommer det säkert finnas upp mot 25 sådana här lager i Sverige och det är bara början”, säger Fredrik Isacsson.  

Ett energilager kan liknas vid ett stort batteri som lagrar el. Man kan välja när elen ska tas från lagret och på så vis parera toppar och dalar i efterfrågan på el. Elen, som produceras av vindkraft, lagras på natten och kan levereras ut till nätet under dagen. Den här lösningen ger en effektivare användning av den förnybara energin.