Smarta elnät skapar förutsättningar för vindkraft

Foto: sxc.hu

Eon ska bygga en vindkraftpark i Östersjön öster om Öland. Projektet, strax utanför Kårehamn, förväntas vara slutfört under 2013. En förutsättning för parken är att Eon, för första gången i Sverige, använder sig av en ny teknik för att kunna transportera stora mängder el. Och detta utan att behöva investera i en större uppgradering av nätet.

Den havsbaserade vindkraftparken, med en kapacitet på 48 MW, blir den största i den svenska delen av Östersjön. – Jag är glad att vi i handling kan visa hur smarta elnät möjliggör utbyggnaden av det "tredje benet"; förnybar energi i Sverige. Samtidigt är Kårehamn den första havsbaserade vindkraftparken i Sverige sedan 2007, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för Eon i Norden.

Vindkraftparken Kårehamn kommer att producera så mycket förnybar el att all tillgänglig kapacitet i nätet mellan Kårehamn och Färjestaden utnyttjas - och mer än så.

– För att övervinna flaskhalsar i överföringskapacitet, installerar vi en utrustning i den elektriska kretsen som gör det möjligt att utnyttja den fulla kapaciteten när som helst, säger Jonas Abrahamsson. Utrustningen är helt enkelt en enhet som talar om när nätverket blir överbelastat, och tack vare vår lösning för Kårehamn kan vi styra produktionen från vindkraftparken.

– Det talas mycket om smarta elnät. Detta är ett bra exempel och hur smarta nät-applikationer kan skära kostnaderna och därmed underlätta omställningen av energisystemet.

Fördelarna med den nya utrustningen är att det går snabbt att genomföra - jämfört med helt nya ledningar.

Tidplanen för Kårehamn är byggstart under vintern 2011/2012. Totalt planerar Eon att bygga 16 vindkraftverk på 3 MW vardera. Den totala investeringen beräknas till 1,2 miljarder kronor.