Öresundskraft betalar fler för småskalig el

Öresundskraft breddar ersättningen till småproducenter av förnybar el. Den ersättning som producenter av solel får, utsträcks till att omfatta småskalig elproduktion från vind, vatten och biobränsle.

Den 1 januari 2012 inför Öresundskraft en ersättning till småskaliga producenter av el. Ersättningen ska göra det lönsamt att producera el med förnybara metoder och därmed göra det intressant för fler att starta egen elproduktion. Ersättningen för överskottet blir fast och 1 kr/kWh. Tillsammans med eventuella elcertifikat och nätersättning kan producenten komma upp i cirka 1,30 Kr/kWh.

– Vi tar nu ännu ett steg i en långsiktig omställning av energisystemet, säger Diedrik Fälth, projektledare för solceller på Öresundskraft. Alla pratar om att småskalig elproduktion är framtiden, men det händer för lite på marknaden. Att bli sin egen elproducent är enkelt, och med det här initiativet vill vi också göra det lönsamt att mata ut överskottet.

De som omfattas av ersättningen är producenter av förnybar el i anläggningar som främst producerar el för eget bruk. Det inkluderar sedan tidigare solceller, nu inkluderas även mindre vindkraftverk, biokraftverk och småskalig vattenkraft. Mät- och avräkningsfrågor gör att ersättningen i nuläget begränsas till kunder i de egna elnäten, främst i kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Bjuv.

Diedrik Fälth konstaterar att indelningen av Sverige i fyra elområden kan ha en positiv effekt för skånska elproducenter. – De prisområdesskillnader som har uppstått mellan Sydsverige och övriga landet visar att vi behöver mer elproduktion i Skåne. Det lönar sig alltså snabbare med ny elproduktion här.