”Målet för förnybar el kommer att nås”

Foto: Nordex

För fyra år sedan satte Sverige och Norge upp ett mål att tillsammans öka den förnybara elproduktionen till 28,4 terawattimmar fram till år 2020. För att nå målet har länderna ett gemensamt stödsystem – elcertikatsystement. Enligt elbolaget Bixias nya analys ligger länderna bra till och allt talar för att de kommer att överträffa det uppsatta målet med knappt 2 terawattimmar.

I dagsläget återstår 14,6 terawattimmar för att nå det uppsatta målet.

– För att nå målet behöver vi teoretiskt öka produktionen av förnybart med 3,16 terawattimmar per år. Vid årsskiftet 2015/2016 låg vi 1,1 terawattimmar över målet, vilket innebär att vi rent teoretiskt skulle nå 29,5 terawattimmar år 2020. Men det finns många faktorer som påverkar, säger Matina Rosenberg, analytiker på elbolaget Bixia.

I februari beslutades om att investera och utveckla vindkraftsprojektet Fosen utanför Tronheim i Norge som beräknas tas i drift mellan år 2018 och 2020.