Cheyenne kan få vindkraftpark på 300 MW

Belvoir Ranch, området där vindkraftverken kan komma att byggas. Foto: City of Chayenne

Morley Companies vill bygga 120 vindkraftverk med en samlad kapacitet på 300 megawatt i Belvoir Ranch, en mil utanför Cheyenne, Wyoming.

Företagets VD Bruce Morley påpekade under ett möte med Cheyennes kommunfullmäktige att Cheyenne inte behöver investera ett öre i projektet. Han menade även att genom att arrendera ut marken till Morley Companies kan staden tjäna mellan 500 miljoner och 890 miljoner kronor de nästkommande 30 åren.

Hela projektet skulle kosta Morley Companies ungefär fem miljarder kronor. Om projektet blir av kommer högspänningsledningar att behöva byggas, och Bruce Morley sade under mötet att även företag som tillverkar vindturbiner kommer att attraheras av området. Tre företag har redan visat ett intresse. Fördelen med att även anlägga fabriker på platsen är att det finns tågförbindelser i området.

Cheyennes Borgmästare, Rick Kaysen, har arbetat med projektet tillsammans med Morley Companies och sade att förslaget lät för bra för att vara sant.