Södra får nej till ny vindkraftspark

Foto: Carl-Gustaf Elmlid

Nu säger förvaltningsrätten nej till Södras planerade vindkraftspark i Kråkerums- och Boslätsområdet. Södra Statkraft Vindkraft vill bygga 10 vindkraftverk i området, men protesterna från boende har varit kraftiga, skriver Barometern.

Förvaltningsrätten säger nej eftersom vindkraftverken anses påverka havsörnarna i det aktuella området.

Tidigare fick vindkraftsparken godkänt av både miljönämnden i Mönsterås kommun och av länsstyrelsen. De boende i området överklagade då till Miljödomstolen. Domstolen gav länsstyrelsen bakläxa och upphävde dess beslut. Miljödomstolen lade in ett krav på en ny utredning.

Södra Statkraft Vind överklagade beslutet och ärendet gick till förvaltningsrätten, som nu dömt till de boendes fördel.

”Med hänsyn till de natur­värden som finns på den aktuella platsen måste­ det allmänna intresset i detta fall väga tyngre än bolagets intresse av att uppföra vindkraftverken. Då verken förväntas ge upphov till betydande störningar för miljön i närheten kan verksamheten inte bedömas vara förenlig med bestämmelserna om god hushållning” skriver förvaltningsrätten i sin dom.