ONE får order från Eon Elnät

ONE Nordic har tagit hem en stororder från Eon Elnät. Avtalet avser ombyggnation av Svalövs befintliga 130 kV transformatorstation samt installation av nytt 20kV ställverk. Projektet löper under perioden november 2011 till augusti 2012.

– Svalövs nuvarande transformatorstation är i behov av modernisering med nya krav på driftssäkerhet. Gammal utrustning ska bytas ut till ny modern utrustning. Dessutom ska ONE installera ett nytt 20kV ställverk som ersättning för befintligt 20 kV ställverk. Syftet med ombyggnaden är att kunna ansluta vindkraftsproduktion samt säkerställa energidistributionen i Svalövs kommun, säger Magnus Liljekvist, stationsansvarig på Eon Elnät.