Stenungsund får stöd till vindkraft

Foto: sxc.hu

Boverket ger ekonomiskt stöd för de 37 vindkraftverk som planeras i Stenungsunds kommun, skriver Göteborgsposten.

Flera områden i kommunen har pekats ut som lämpliga för vindkraft. Enligt planerna kan områdena inom kommunen rymma 34 vindkraftverk.  Stenungsund kommun ansökte redan 2008 om stöd från Boverket för att täcka planeringsarbetet. Hittills har Boverket betalat ut 675 000 kronor i stöd till kommunen.