Stor ökning av vindkraft till 2020

Foto: m.prinkie

Mellan 2010 och 2020 kommer kapaciteten från Europas vindkraft från offshoreparker att öka sjuttonfalt, skriver Europeiska miljörådet i en rapport. Rapporten är baserad på detaljer i utbyggnadsplaner från samtliga av Europas 27 medlemsländer. Den berättar även att kapaciteten från vindkraftverk på land kommer att fördubblas och solanläggningarnas kapacitet kommer bli 11 gånger så stor.

Den totala bruttoproduktionen från förnybara energikällor förväntas nå 244,5 miljoner ton oljeekvivalenter år 2020. Det största bidraget kommer från vindkraften: 40,6 procent, varav 28,2 procent från onshore-vindkraft. Den näst största förnybara energin kommer att vara vattenkraften på 30,4 procent, följt av electricitet från biomassa på 19,1 procent och solkraften på 8,5 procent. Onshore-vindkraften beräknas att nå 168,8 gigawatt år 2020, offshore-vindkraft 44,2 gigawatt och solkraft 54,4 gigawatt.

EU har som mål att få 20 procent av sin totala energi från förnybara källor till 2020. År 2009 kom 11,7 procent från förnybar energi.