Infinergies anlägger vindkraft i Karleby

Foto: TumblingRun

Det tyska företaget Infinergies vill arrendera 1 000 hektar mark av Karleby kyrkliga samfällighet, för att anlägga en vindkraftpark. Kyrkororådet har sagt ja till avtalet, som till en början skulle generera 20 000 euro per år. Om vindkraftparken blir byggd kommer ersättningen att stiga till något mellan 320 000 och 400 000 euro, beroende på vilka energimängder parken presterar, skriver Österbottens Tidning.

Enligt de mätningar som har utförts är platsen mycket lämplig för vindkraft. Cirka fyrtio vindkraftverk planeras att byggas på marken. På ett angränsande område som ägs av Kalajoki och Kannus planerar Infinergies att bygga ytterligare 60 verk. – Visst låter det lite som en lottovinst men vi ska inte ta ut något i förskott. Men om bolaget är villigt att betala ett årsarrende på 20 000 euro om året, även utan möllor, tyder det på att det finns intresse för att möllorna också byggs, konstaterar Vilhelm Kankkonen, förvaltningsdirektör vid Karleby kyrkliga samfällighet till Österbottens Tidning.