Rennäring i strid med vindkraft

Foto: Fredrik Herrlander

Kan Statkraft SCA vind bygga alla sina sex planerade vindkraftsparker med 460 vindkraftverk i Västernorrland och Jämtland? Ett avgörande besked kommer från Miljööverdomstolen.Flera samebyar vill stoppa eller begränsa utbyggnadsplanerna i tre av de planerade parkerna.Även vindkraftsbolaget var missnöjt med beslutet i Miljödomstolen i Östersund att inte ge tillstånd för närmare hundra vindkraftverk.Bolaget har tidigare fått miljötillstånd för tre parker med totalt hundra vindkraftverk.

(TT)