Statkraft satsar inte vidare på havsbaserad vindkraft

Foto: Statkraft

Norska Statkraft meddelar att de framöver inte kommer att investera ytterligare i havsbaserad vindkraft. Detta på grund av nya, nedbantade finansiella ramar. Även internationella satsningar på vattenkraft kan påverkas.

Havsbaserad vindkraft anses vara allt för kapitalkrävande.