Historiskt låg lönsamhet för vindkraften

Foto: Public Domain

PwC har analyserat den svenska vindkraftsbranschen som i dagsläget uppvisar en historiskt låg lönsamhet. Sedan 2011 har omsättningen varit nästintill oförändrad samtidigt som genomsnittligt rörelseresultat nästan halverats varje år. De senaste årens låga elpriser har bidragit till betydande utmaningar för energibranschen som helhet och vindkraften i synnerhet. Det skriver PwC i ett pressmeddelande.

"Vindkraftsbolagen upplever just nu svåra marknadsförhållanden men det finns ett flertal olika åtgärder som vi anser att vindkraftsbolagen bör överväga beroende på vilka utmaningar man står inför. Åtgärderna kan variera från olika sorters samarbeten för att minska drift, underhåll samt finansieringskostnader till att överväga ta in mer externt kapital eller titta på möjliga avyttringar", säger Anna Elmfeldt, ansvarig för Energy, Utilities & Mining PwC Sverige i en skriftlig kommentar.

Utbyggnadstakten inom vindkraft har varit hög under senare år men är nu avstannande.

"Utvecklingen har till stor del drivits av styrmedel, politiska beslut och tekniska framsteg som minskat investeringskostnaden per MW. Men den stora omställningen vi ser med låga elpriser har snabbt förändrat marknadsförutsättningarna för aktörer på den nordiska marknaden", säger Anna Elmfeldt.

Nyligen fattade riksdagen beslut kring utökad ambitionsnivå i elcertifikatssystemet, men det är sannolikt inte tillräckligt för att vända en finansiellt ansträngd bransch där marginalerna är låga, skriver PwC.

(SIX News)