Hög fart i Tolvmannastegen

Foto: Vestas

På torsdagen reses det elfte av 22 planerade verk i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstad. Sedan slutet av september har Eolus Vind rest 1,5-2 verk i veckan. Projektet ligger därmed i fas. Eolus Vind har nu rest hälften av de 22 planerade verken i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Anläggningsarbetena startade i början av december förra året och redan nu har 11 verk rests. Det innebär att projektet ligger i fas med tidsplanen. – Etableringen har gått mycket snabbt och smidigt. Korta transportsträckor, väl genomförda entreprenader avseende vägar och fundament, samt effektivt planerade och genomförda leveranser från Vestas har varit nyckelfaktorer, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind. – Vi har sagt att vi ska bygga drygt 90 verk innevarande räkenskapsår. Det innebär att vi måste bli mer effektiva. Samtidigt kommer konkurrensen inom branschen att hårdna vilket ställer krav på lägre kostnader. Tolvmanstegen är ett bra exempel på hur vi har lyckats både öka tempot och sänka kostnaderna. Vi har sedan i slutet av september rest 1,5-2 verk i veckan i parken, säger Gustaf Ekberg. Efter vintern fortsätter etableringen med resterande elva verk med start i mars 2012. Vindkraftsparken Tolvmanstegen är en av de största i södra Sverige och beräknas stå klar i maj 2012. Parken kommer att ha en total effekt på 44 MW med en beräknad årlig elproduktion på 123 GWh.