Miljardinvestering i Jädraås vindkraftpark

Foto: sxc.hu

I oktober förvärvade Arise Windpower och Platina Partners projektbolaget Jädraås Vindkraft AB. Köparnas totala investering i projektet uppgår till 3,1 miljarder kronor. Jädraås Vindkraft har tillstånd att bygga upp till 116 vindkraftverk i Jädraås. I den första etappen ska 66 vindkraftverk byggas.

Förvärvet innebär att Arise kan hålla den utbyggnadstakt som man har planerat för och man växlar nu om en stor del av sina resurser till Jädraåsprojektet. Arbetet med vägar och fundament har påbörjats. I maj 2012 anländer de första delarna till vindkraftverken och i oktober 2012 beräknas de första verken börja producera el.

När parken är i full drift våren 2013 beräknas parken ha en årlig produktion om 570 GWh.

Jädraåsprojektet är Platinas första svenskbaserade vindkraftprojekt.

– Genomförandet av projektet, i partnerskap med Arise, gör att vi får tillgång till all den samlade erfarenhet som Arise besitter inom landbaserad vindkraft. Vi räknar med att denna investering är den första i en rad av flera i takt med att vi etablerar oss i Sverige.  Vi har redan fler projekt under utveckling, säger Mikael Schoultz, Partner, Platina Partners.

Vindkraftparken består av fyra delparker, tre parker i den sydvästra delen av Ockelbo kommun, Jädraås som ligger cirka tre mil väster om Gävle, samt en park i den östligaste delen av Falu kommun. De vindmätningar som har gjorts visar att det blåser tillräckligt i området. Dessutom finns flera möjligheter till bra elnätsanslutning.