Vindkraft och rennäring i nytt samarbete

Foto: Kent Larsson

I fjol avslutades projekt VindRen som resulterade i riktlinjer för hur vindkraftprojektörer och samebyar kan verka tillsammans. Den15 november arrangeras ett nytt seminarium med fokus på vindkraft och rennäringsfrågor med stöd från Energimyndigheten.

– En stor del av Sveriges vindkraftsetableringar förväntas läggas i norra Sverige på renbetesmarker. Därför är det viktigt att parterna kan hitta former för samverkan och att lyfta fram goda exempel från verkligheten, säger Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi.

Under seminariet kommer viktiga frågor såsom kumulativa effekter och vindkraftens effekter på tamren att tas upp. Sedan kommer ett nytt planeringsverktyg för samebyarna att presenteras och seminariet avslutas med goda exempel från verkligheten.

– Att de kumulativa effekterna av olika intrång i samebyarnas renbete nu uppmärksammas är oerhört viktigt. Det kan öka förståelsen för rennäringens förutsättningar, säger Björn Linder på Svenska Samernas Riksförbund.