Västra Götaland bra på vindkraft

Foto: sxc.hu

I Västra Götaland fanns det 416 vindkraftverk med en total effekt om 493 MW vid utgången av augusti 2011. Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, en ranking av Sveriges 21 län.

Under januari-augusti 2011 togs 52 nya vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länet klättrar på listan från andra plats vid utgången av 2010. Detta framgår av nya beräkningar från Svensk Vindenergi.

– Vindkraften i Västra Götaland är en viktig del i energiomställningen. Ett modernt vindkraftverk på land kan förse mer än 1 000 hushåll med förnybar och utsläppsfri el, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls.