Flytande vindkraftverk pressar kostnader

Foto: Chris Lim/Wikimedia Commons

Spanska forskare har tagit patent på en flytande vindkraftkonstruktion, som med hjälp av en smartare design och billigare byggmaterial skulle kunna minska energikostnaderna med 12 cent (euro) per kilowattimme jämfört med traditionella havsbaserade vindkraftverk.

De flytande vindsnurrorna skulle kunna placeras förankrade i havsbotten på stora havsdjup, vilket gör dem kostnadseffektiva både när det gäller konstruktion och underhåll. Forskarna påpekar att liknande konstruktioner finns som olje- och gasplattformar i Mexikanska gulfen på flera tusen meters djup.

Prototypen WindCrete är cylindrisk till formen och hålls flytande med en stor flottör och står stabilt i vattnet med hjälp av ballasttankar. Forskarna vid Universitat Politècnica de Catalunya framhåller att den största fördelen med deras konstruktion jämfört de modeller som finns på marknaden är den monolitiska strukturen och att den består av betong istället för stål.

Genom att använda betong i stället för stål kan byggkostnaderna minska med 60 procent. Dessutom är betong mer motståndskraftigt i den marina miljön.

WindCrete är 5-megawattsturbin. En begränsning för modellen är att den måste stå på ett minst 90 meters havsdjup då den är halvt nedsänkt i vattnet.