Samarbetsavtal skrivet gällande tysk-svensk kraftlänk

Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät och Boris Schucht, vd på 50Hertz, skriver avtal. Foto: Svenska Kraftnät

Ett samarbetsavtal om en kraftöverföringslänk mellan det svenska och det tyska elnätet har undertecknats av Svenska kraftnät och 50Hertz. Förbindelsen väntas tas i drift 2025 och kommer att ha en kapacitet på 700 megawatt. Den 30 mil långa förbindelsen kommer länka samman  tyska Mecklenburg-Western med Skåne.

– Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad. Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

En genomförbarhetsstudie har gjorts, vilken visar på att en sådan förbindelse hade gjort konkret nytta för bägge länderna. Överskottsel från tysk vindkraft kan säljas till Sverige, och överskottsel från svenska vattenkraftverk kan säljas till Tyskland.

– Genom överenskommelsen når vi en viktig punkt i projektet. Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz, i ett pressmeddelande.