Arise resultat faller

Foto: Arise

Arise har mot bakgrund av fortsatt svaga el- och certifikatpriser valt att göra en nedskrivning av redan driftsatta tillgångar vilka uppförts i ett annat intäkts- och kostnadsläge än vad som gäller nu.

Det framgår av delårsrapporten.

Totalt skrivs anläggningsvärdet ned med -190 miljoner kronor fördelat på -120 kronor avseende egna helägda anläggningar och -39 miljoner avseende bolagets andel i projektet Jädraås.

Dessutom skrivs portföljen av projekt under utveckling ner med -31 miljoner. Nedskrivningen avser de projekt som Arise bedömer inte kan säljas eller uppföras givet dagens låga el- och certifikatpriser.

Arise har också reserverat -4 miljoner för bolagets avyttrade kranverksamhet samt -12 miljoner för eventuell höjning av fastighetsskatt för vindkraft som bolaget avser att bestrida.

Bolagets bedömning är att de med detta har ett bokfört värde på sina tillgångar som är anpassat till rådande marknadsklimat.

Bolaget följer fastslagen strategi med mål att avyttra ytterligare en driftsatt vindkraftpark (12,8 MW) samt byggbara parker.

(SIX News)