Ett förnybart Europa temat för Vind 2015

–Genom att exportera vindel bidrar Sverige till att infria EU:s mål om att den förnybara elen ska utgöra minst 27 procent år 2030, framhåller Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi som arrangerar Vind 2015. Foto: Franz Smidek

Svensk Vindenergis årliga event börjar bli en tradition nu. Årets upplaga, Vind 2015, lockade cirka 700 personer till Stockholm Waterfront den första dagen. Temat är "ett förnybart Europa". 

När energiminister Ibrahim Baylan höll sitt anförande var det nästan fullsatt.

–Regeringens ambition är att Sverige på sikt ska ha ett till 100 procent förnybart energisystem, framhöll ministern. Vi har redan kommit en bit på väg och är ledande i Europa på förnybar energi. Ministern gjorde också en rundvandring i utställningshallen och imponerades av den bredd utställningen representerar inom vindkraftens område.

Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency gav auditoriet en inblick inför klimatförhandlingarna i Paris. Han hoppades att de senaste årens snabba globala expansion av förnybar energi bana ska bana väg för ett nytt klimatavtal.

En vision som kan förverkligasPierre Schellekens, biträdande chef, klimat- och energikommissionären Cañete kabinett, målade upp en bild av ett Europa där energin flödar fritt över gränserna, används effektivt och har låga utsläpp. Det är en vision som enligt honom har alla möjligheter att bli verklighet.

Den första dagens seminarieprogram innehöll också en diskussion om marknadsfrågor kring vindkraft - med elcertifikaten som utgångspunkt - och om uppgraderingen av stamnätet för el för att kunna ta emot en växande andel vindkraft.

Dag två (5 november) har fokus på tillståndsfrågor för vindkraftetableringar. Det blir bland annat en diskussion om hur olika intressen kan jämkas samman så att de bästa vindlägena kan utnyttjas.