Eon bygger vindkraft i Halland

Foto: Lars Owesson

Eon bygger sex nya vindkraftverk utanför samhället Torup i Halland. Vindkraftverken kommer att producera omkring 42 GWh förnybar el.

– Jag är glad att vi med de här sex verken nu fortsätter att öka produktionen av förnybar el i södra Sverige, säger Mark Porter, vd på Eon Vind.

De sex vindkraftverken i Örken har tillsammans en installerad effekt på omkring 15 MW.

Bygget av tillfartsvägar påbörjas strax efter årsskiftet. Därefter följer konstruktion av fundament och dragning av kablar. Själva verken beräknas resas under sommaren 2012 för att kunna börja producera el under sen höst samma år.

– Örken ligger i linje med vår strategi att öka mängden förnybar elproduktion i Sverige, säger Mark Porter. Eon Vind arbetar med fler än 40 vindkraftprojekt i olika faser i hela Sverige.

Projektområdet ligger mitt emellan Torup och Oskarsström och börjar cirka 6,5 kilometer söder om Torup i Hylte kommun och sträcker sig söderut in i Halmstad kommun. Närmaste samhälle är Fröslida som ligger intill väg 26, drygt två kilometer väster om projektområdet.

Vindkraftverken är tänkta att placeras i en linje från norr till söder, tre av verken i Hylte kommun och resterande tre i Halmstad kommun.

Projektet är planerat att lokaliseras till två höjder som når cirka 175 meter över havet, att jämföra med Fröslida som ligger på cirka 75 meter över havet.

Den totala investeringen ligger på cirka 250 miljoner kronor.