Försvaret och LRF i bråk om vindkraft

Strax före årsskiftet förväntas regeringen ta beslut i ett flertal bygglovsärenden gällande vindkraft. Nu har det seglat upp en motsättning mellan LRF och Försvarsmakten och LRF riktar hård kritik mot försöken att begränsa vindkraften, rapporterar TV4.

LRF och dess medlemmar har stora intressen i vindkraft. Därför stör man sig på Försvarets stoppzoner, som haft som grundprincip att en 40 kilometers radie runt flygfält ska vara fria från vindkraft.

Regeringen förväntas ta beslut i några överklaganden innan årsskiftet. Om man går på Försvarets linje i de överklagade byggloven menar LRF och vindkraftsindustrin att detta skulle hota 300 uppförda och 700 planerade vindkraftverk.

Försvaret å sin sida håller på med en utredning om hur andra länder hanterat liknande intressekonflikter.