Arise Windpower vänder till vinst

Foto: sxc.hu

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på 3,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (-5,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (-0,18). Nettoomsättningen uppgick till 40,5 miljoner kronor (16,7). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 39,8 miljoner kronor (9,8), inklusive utvecklingsersättning om 9,1 miljoner kronor för Jädraåsprojektet. Bolagets totala intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter, uppgick till 61,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet (26,9).

Arise ser goda förutsättningarna för att utöka produktionskapaciteten och bolagets ambition är därför att byggstarta 50-100 megawatt under 2012. Det skriver bolagets vd Peter Nygren i rapporten för det tredje kvartalet. Utökningen under 2012 sker utan tillförsel av nytt eget kapital. "Under den kommande sexmånadersperioden kommer dock fokus att ligga på utbyggnaden av Jädraåsprojektet jämte utveckling av den egna projektportföljen", skriver han vidare. (Nyhetsbyrån Direkt)