Eolus Vind genomför nedskrivningar

Foto: Public Domain

Eolus Vind kommer genomföra nedskrivningar av vindkraftsanläggningar i drift motsvarande cirka 50 miljoner kronor. Nedskrivningarna görs "mot bakgrund av det rådande läget på energimarknaden med historiskt låga priser", skriver bolaget.

Eolus tillägger dock att de berörda anläggningarna är "uppförda i ett väsentligt högre kostnadsläge än de anläggningar Eolus för närvarande uppför och har under utveckling."

Nedskrivningarna görs per den 31 augusti och kommer att belasta det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2014/2015.

(SIX News)