O2 vill bygga ut vindkraft på Öland

O2 och Cementa har gemensamt lämnat in en bygglovsansökan för sex nya vindkraftverk just söder om Degerhamn på Öland, skriver Ölandsbladet.

Ansökan har föregåtts av flera naturutredningar. – Utredningarna visar att den planerade vindkraftsanläggningen har liten påverkan på natur och djurliv. Även påverkan på boendemiljön i närområdet kommer att bli förhållandevis begränsad, säger Karl-Johan Hellblom, projektledare på O2, till Ölandsbladet.

Om allt går som planerat så kommer den nya vindkraftsparken att generera el som motsvarar hela Cementafabrikens elbehov.

– I och med anmälan och bygglovsansökan kommer vi ett steg närmare målet att bli Sveriges första vindkraftdrivna cementfabrik. Det skulle för vår del innebära minskade elkostnader och stora miljövinster. Något som är mycket viktigt för att ytterligare förbättra vår miljöprofil och konkurrenskraft, säger Thomas Lind, fabrikschef på Cementa i Degerhamn, till Ölandsbladet.