Svårare att bygga ut vindkraft på Kimitoön

Foto: sxc.hu

Minimiavståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse på finska Kimitoön förlängs från 500 meter till en kilometer. Det beslutet tog Kimitoöns tekniska nämnd tidigare i veckan. Nämndens ordförande menar att det nu blir svårare att bygga ut vindkraften på ön, rapporterar Yle.

På den finska ön så planeras vindkraftsutbyggnad i fem områden. Enligt planerna skulle det innebära omkring 60 vindkraftverk med navhöjder på mellan 120 och 135 meter. Den största parken planeras i Nordanå-Lövböle och för den görs nu en miljökonsekvensbeskrivning som väntas vara klar nästa höst.

Det var vid ett allmänt möte gällande vindkraften på ön där avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse väckte mest diskussion. Många av de deltagande på mötet ansåg att 500 meter var ett för litet avstånd.