Arise avyttrar Skogaby

Foto: Arise

Arise har ingått avtal om samt avyttrat den driftsatta vindkraftparken Skogaby om 7,2 megawatt till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen ligger på 110 miljoner kronor på skuld och kassafri basis. En tilläggsköpeskilling kan komma att erhållas beroende på utfallet av framtida produktionsförbättringar. Dessutom kommer Arise att sköta driften av Vindkraftparken åt AllianzGI under ett 5-årigt förvaltningsavtal.

Avyttringen kommer att bidra positivt till resultatet 2015 med 4,4 till 8,0 miljoner kronor beroende på utfallet av tilläggsköpeskillingen och stärka Arise likvida medel med minst cirka 43 miljoner inklusive frigörande av spärrade medel. Vidare har genom transaktionen projektfinansieringslån återbetalats med cirka 72 miljoner inklusive lösen av en ränteswap.

(SIX News)