Enercon flyttar produktionen till Landskrona

Foto: Wikipedia

Enercon flyttar produktionen av vindkraftstorn från Malö till Landskrona. Ståltornen kommer att användas till verk som har en effekt på 4,2 megawatt och en rotordiameter på 127 meter. 100 miljoner kronor har investerats i den nya anläggningen, som kommer att ha en kapacitet på sex torn i veckan.

- Att vi får ansvaret för att tillverka prototypen till det som ska bli nästa generations vindkraftverk är ett erkännande och visar att Enercon har förtroende för den svenska produktionsanläggningens kapacitet och det yrkeskunnande som finns här, säger Thomas Abrahamsson, VD EWP Windtower Production (EWP).

Tornen tillverkas i fyra sektioner på vardera 26 meter. Bottendiametern blir cirka 8 meter och varje sektion väger mellan 130 och 270 ton. Enercon skriver att vindkraftstornen blir de största som har tillverkats i Sverige.