Kina vill producera 1000 GW vindkraft 2050

Foto: sxc.hu

Andelen vindkraft i den kinesiska elproduktionen skulle kunna öka till 17 procent fram till 2050 från dagens 1 procent. Detta enligt en ny rapport som presenterades i Peking nyligen.

Rapporten har tagits fram av National Development and Reform Commission Energy Research Institute (NDRC ERI) med närmare tekniskt stöd från IEA. Rapporten visar hur Kina, som redan är världens största marknad för vindturbiner, kan nå 1000 GW vindkraft vid 2050. Detta skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 1,5 gigaton per år i 2050, eller ungefär motsvarande den kombinerade koldioxidutsläppen i Tyskland, Frankrike och Italien under 2009. – År 2050 skulle vindkraft vara en av de fem största kraftkällorna, tillsammans med kol, vattenkraft, solenergi och kärnkraft. Den kommer att spela en viktig roll i Kinas energiförsörjning och i vår strävan att hantera klimatförändringarna, sade Wang Zhongying, biträdande generaldirektör för ERI, när han presenterade rapporten på China Wind Power Conference. Att uppnå denna potential för vindkraften kommer att kräva investeringar på uppskattningsvis 200 miljarder dollar fram till 2050 och innebär enorma möjligheter för vindutvecklare och investerare. I siffrorna ingår inte investeringar i bland annat transmissionsnäten.

Kina blev världens största vindmarknad under 2010, och överträffade USA med nästan 19 GW installerad vindkraft under det året, enligt China Wind Energy Association. Enligt ERI: s rapport så ser manen framtida kapacitet på 200 GW till år 2020 och 400 GW år 2030. Den senaste resursbedömningen pekar på en potential på mer än 2 300 GW, vilket motsvarar två och en halv gånger Kinas totala nuvarande installerade produktionskapacitet från alla energikällor. Rapporten visar på en mix av onshore- och offshorekapacitet där onshore-utbyggnaden i norra och nordvästra Kina dominerar fram till 2020. Efter 2020 kommer offshore-anläggningar i öst att öka i antal, medan ett optimerat kraftsystem och stärkta kraftnät kommer att möjliggöra överföring av el till öst genom utökad kapacitet i de nordvästra delarna.